Kontakt

$

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY | 62-300 Września, ul. Słowackiego 41

NIP: 7891671632, REGON 634510138

Powiatowy Bank Spółdzielczy,
numer konta: 03 9681 0002 0020 7816 0177 2203.